NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI ZDE

 
 
 

 

Milí přátelé, farníci, místní i poutníci

Vítáme vás na stránkách farnosti Rychnov nad Kněžnou! Prosím, směle se proklikejte k informacím, které zajímají právě Vás! Najdete tu vše důležité o duchovní službě, o současném životě farnosti (fotogalerie)pořad bohoslužeb, různé novinky, aktuality a pozvánky, kontakty a mnoho dalšího.

„Okusili jste, že Pán je dobrý... Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy jste živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista... Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla" (1 Pt 2,3-5.9).

Tento nádherný biblický text nás uvádí v úžas nad tím, kým jsou křesťané v Božích očích. Proto se i my, s hrdostí i bázní, odvažujeme chápat naši farnost jako ikonu Trojice:

 • putující lid Boží (spolu s celým lidstvem i stvořením putující dějinami na cestě k Otci),
 • tělo Kristovo (ve službě Kristovu evangeliu doplňující se v různých darech a službách) a
 • chrám Ducha (v modlitbě a naslouchání otevřeni proudu vanutí a inspirace Ducha).

Mluvíme-li obecně o „rychnovské farnosti", máme tím na mysli dvojí:

1. Místní farnost jakožto základní územní pastorační jednotka římskokatolické církve,
 • která je biskupem královéhradeckým svěřena do pastýřské péče faráři a jeho spolupracovníků,
 • skrze slavení eucharistie v jednotě praxe a nauky s místním a s římským biskupem začleněna do společenství celosvětové katolické církve a
 • povolána naplňovat své poslání vůči všem lidem žijícím na jejím území v nejrůznějších prostorách života (osobního, rodinného, společenského, studijního, pracovního, kulturního, politického).
2. Farní obec jakožto společenství Kristových učedníků a učednic,
 • kteří mezi sebou vytvářejí otevřené společenství závazných vztahů,
 • v naslouchání Božímu slovu a v modlitbě rostou ke svatosti a
 • na základě darů a schopností každého spolupracují ve vzájemně se doplňujících službách,

aby tak mohli uprostřed lidí na území farnosti a ve svých vlastních životech ať jsou kdekoli

 • vděčně slavit tajemství Boží lásky zjevené v Kristu a přítomné v Duchu svatém,
 • účinně sloužit potřebným a chudým dnešního světa a
 • odvážně svědčit o vykoupení v Kristu a nabídce spásy pro všechny lidi.Více zde: https://farnostrychnov.webnode.cz/o-nas/

Novinky

Vánoční koncert v Liberku

06.12.2019 00:00
Zveme Vás na vánoční koncert.  

Adventní snažení - pravidla

25.11.2019 21:26
Adventní snažení.pdf (202276)

Pouť do polského Křešova

09.11.2019 20:20
Rychnovská farnost dnes podnikla pouť do polského Křešova.Slavili jsme v bazilice mši svatou a prohlédli si tuto perlu baroka. Děkujeme našemu duchovnímu správci za zorganizování tohoto zážitku  

Rusko - nejen země klášterů

02.11.2019 23:09
Zveme Vás na promítání a cestopisné vyprávění v pátek 8.listopadu v 19 hodin na faře. 

Koncert na podporu domácího hospice Setkání

02.11.2019 23:06

Pouť do Křešova - informace

02.11.2019 00:00
Odjezd v sobotu 9.11.2019 7:00 hod z náměstí v RK, návrat cca v 19 hod. Cena zájezdu - dospělí 300 Kč, děti 250 Kč, nutno uhradit do čtvrtka na faře. Cena oběda cca 140 Kč, možno hradit v českých korunách.  

Změna pořadu bohoslužeb na sobotu a neděli 2. - 3. listopadu

01.11.2019 19:35
V sobotu 2.11.2019 bude v 16:00 hod. bohoslužba v Javornici s nedělní platností.  V neděli 3.11.2019 mše v Javornici nebude.  Více v pořadu bohoslužeb.

Farní pouť do polského Křešova dne 9.11.2019

20.10.2019 20:02

Anděl Páně pomáhá kostelům

28.08.2019 22:03

Aplikace pro Anrdoid

24.01.2016 08:30
v článku v sekci "Dokumenty" uvádím pro Vaši potřebu některé aplikace, které by se Vám mohly hodit s přípravou na liturgii nebo k osobní modlitbě. Hezký den!Petr Stejskal

Úvodní

Kajnek

Josref Kajenk