Archiv článků

ADVENTNÍ SNAŽENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

07.12.2018 12:36
Rádi bychom Vás pozvali na malé adventní snažení pro děti a rodiče, které bude spočívat v sestavování vánočního řetězu na stromeček pomocí barevných proužků papíru. Každý proužek papíru bude mít jinou barvu a každá barva bude znamenat nějaký úkol, který dítě s rodičem v tom týdnu udělalo....

Brožura Advent

01.12.2018 20:03
Královéhradecké Biskupství opět vydalo brožuru pro adventní zamyšlení jako přípravu na Vánoce. Máte-li zájem, stáhněte si ji... Brožura ADVENT

Aplikace pro Anrdoid

24.01.2016 08:30
v článku v sekci "Dokumenty" uvádím pro Vaši potřebu některé aplikace, které by se Vám mohly hodit s přípravou na liturgii nebo k osobní modlitbě. Hezký den!Petr Stejskal

Návštěva biskupa Jana Vokála

23.11.2012 22:41

Pastýřský list na rozloučenou při odchodu na svatovojtěšský stolec

11.04.2010 09:30
Drazí přátelé, moji diecézáni, naposledy vás dnes na Pondělí velikonoční oslovuji, vás, kteří oslavujete největší svátky křesťanstva, Veliko-noce. Milí spolubratři kněží, jáhni, řeholníci a řeholnice, sestry a bratři v Kristu, velikonoční slavnost je po dva-nácti letech chvílí, kdy – na rozdíl od...

SVĚDECTVÍ aneb evangelizace a kultura

09.04.2010 10:51
SVĚDECTVÍ evangelia či zprostředkovávání dialogu evangelia a dnešní kultury je třetím klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu se SLAVENÍM liturgie a diakonickou SLUŽBOU). Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium" (Mk 16,15). Smyslem této části našeho...

SLUŽBA aneb diakonická solidarita

09.04.2010 10:49
SLUŽBA milosrdné lásky a účinná diakonická solidarita s potřebnými je druhým klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu se SLAVENÍM liturgie a SVĚDECTVÍM evangelia). Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec" (Lk 6,36). Smyslem této části našeho poslání...

SLAVENÍ liturgie a společná modlitba

09.04.2010 10:46
SLAVENÍ liturgie a společná modlitba je prvním klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu s diakonickou SLUŽBOU a SVĚDECTVÍM evangeliu). Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „To čiňte na mou památku" (Lk 22,19) Smyslem této části našeho poslání je: členům farní obce umožnit SLAVIT DAR ...

SLAVENÍ aneb liturgie a modlitba

09.04.2010 10:45
  SLAVENÍ liturgie a společná modlitba je prvním klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu s diakonickou SLUŽBOU a SVĚDECTVÍM evangeliu).  Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „To čiňte na mou památku" (Lk 22,19) Smyslem tét

Kázání na Vigilii Zmrtvýchvstání Páně

03.04.2010 11:25
Obraz – dlouhá hraniční zeď, nad kterou vane vítr a odnáší s sebou písek – je to silný vítr. Za tou zdí je jakýsi hrob a z toho hrobu se začala stávat kostra. A vítr vanul. Na mysl mi přišla slova proroka Ezechiela: „Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide. Ez...
Záznamy: 1 - 10 ze 10