Archiv článků

T-mobil pro ČBK - roaming EU od 15.6.

03.06.2017 15:23
Od 15.06.2017 Vám budou v EU účtovány stejné ceny jako v ČR do cizích sítí pro daný tarif včetně všech slev z RS.  Roamingové ceny přestanou v EU platit a v roamingu budou pouze domácí ceny do ostatních sítí pro daný tarif. Nebudete platit žádný dodatečný příplatek. Všechny volné jednotky u...

Aplikace pro Anrdoid

24.01.2016 08:30
v článku v sekci "Dokumenty" uvádím pro Vaši potřebu některé aplikace, které by se Vám mohly hodit s přípravou na liturgii nebo k osobní modlitbě. Hezký den!Petr Stejskal

Návštěva biskupa Jana Vokála

23.11.2012 22:41

Pastýřský list na rozloučenou při odchodu na svatovojtěšský stolec

11.04.2010 09:30
Drazí přátelé, moji diecézáni, naposledy vás dnes na Pondělí velikonoční oslovuji, vás, kteří oslavujete největší svátky křesťanstva, Veliko-noce. Milí spolubratři kněží, jáhni, řeholníci a řeholnice, sestry a bratři v Kristu, velikonoční slavnost je po dva-nácti letech chvílí, kdy – na rozdíl od...

SVĚDECTVÍ aneb evangelizace a kultura

09.04.2010 10:51
SVĚDECTVÍ evangelia či zprostředkovávání dialogu evangelia a dnešní kultury je třetím klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu se SLAVENÍM liturgie a diakonickou SLUŽBOU). Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium" (Mk 16,15). Smyslem této části našeho...

SLUŽBA aneb diakonická solidarita

09.04.2010 10:49
SLUŽBA milosrdné lásky a účinná diakonická solidarita s potřebnými je druhým klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu se SLAVENÍM liturgie a SVĚDECTVÍM evangelia). Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec" (Lk 6,36). Smyslem této části našeho poslání...

SLAVENÍ liturgie a společná modlitba

09.04.2010 10:46
SLAVENÍ liturgie a společná modlitba je prvním klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu s diakonickou SLUŽBOU a SVĚDECTVÍM evangeliu). Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „To čiňte na mou památku" (Lk 22,19) Smyslem této části našeho poslání je: členům farní obce umožnit SLAVIT DAR ...

SLAVENÍ aneb liturgie a modlitba

09.04.2010 10:45
  SLAVENÍ liturgie a společná modlitba je prvním klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu s diakonickou SLUŽBOU a SVĚDECTVÍM evangeliu).  Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „To čiňte na mou památku" (Lk 22,19) Smyslem tét

Kázání na Vigilii Zmrtvýchvstání Páně

03.04.2010 11:25
Obraz – dlouhá hraniční zeď, nad kterou vane vítr a odnáší s sebou písek – je to silný vítr. Za tou zdí je jakýsi hrob a z toho hrobu se začala stávat kostra. A vítr vanul. Na mysl mi přišla slova proroka Ezechiela: „Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide. Ez...
Záznamy: 1 - 9 ze 9