SLAVENÍ aneb liturgie a modlitba

09.04.2010 10:45

  SLAVENÍ liturgie a společná modlitba je prvním klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu s diakonickou SLUŽBOU a SVĚDECTVÍM evangeliu).  Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „To čiňte na mou památku" (Lk 22,19) Smyslem tét