SVĚDECTVÍ aneb evangelizace a kultura

09.04.2010 10:51

SVĚDECTVÍ evangelia či zprostředkovávání dialogu evangelia a dnešní kultury je třetím klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu se SLAVENÍM liturgie a diakonickou SLUŽBOU).

Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium" (Mk 16,15).

Smyslem této části našeho poslání je:
  • členům farní obce vytvářet prostor pro čerpání ze zvěsti Kristova evangelia ve všech oblastech života (osobního, profesního i občanského), a vyzbrojovat je k tomu, aby mohli osobně i společně, citlivě, srozumitelně a situaci přiměřeně
  • všem lidem svědčit o daru Kristova života a o hodnotě, radosti, naději a spáse člověka a celého stvoření v Kristu.
V životě farnosti se tato část poslání realizuje především skrze:
  • různé koncerty a další kulturní aktivity
  • kázání při bohoslužbách
  • další příležitostné akce
Vnitřním předpokladem autentického SVĚDECTVÍ je pak především trvalý růst farní obce ke SVATOSTI.