SLUŽBA aneb diakonická solidarita

09.04.2010 10:49

SLUŽBA milosrdné lásky a účinná diakonická solidarita s potřebnými je druhým klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu se SLAVENÍM liturgie a SVĚDECTVÍM evangelia).

Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec" (Lk 6,36).

Smyslem této části našeho poslání je:
  • členům farní obce poskytovat prostor a nástroje pro solidární sdílení materiálních statků a služby DAREM KRISTOVA ŽIVOTA mezi sebou navzájem tak, aby nikdo z nich netrpěl nouzi
  • všem lidem v oblasti naší působnosti, kteří trpí jakoukoli nespravedlností, samotou, bolestí či bídou, v osobním životě i organizovaně pomáhat a poskytovat či zprostředkovávat jim účinnou a jejich situaci přeměřenou pomoc
V životě farnosti se tato část poslání realizuje především skrze:
  • službu potřebným (návštěvní služba u nemocných, dobrovolnické práce, kontaktní místo, Tříkrálová sbírka)
  • další diakonické služby farnosti (např. přivážení starých a nemocných na bohoslužby, spontánní výpomoc, sbírky apod.)

Vnitřním předpokladem účinné SLUŽBY je pak především rozvinutá schopnost SPOLUPRÁCE farní obce.