SLAVENÍ liturgie a společná modlitba

09.04.2010 10:46

SLAVENÍ liturgie a společná modlitba je prvním klíčovým rozměrem poslání farnosti (spolu s diakonickou SLUŽBOU a SVĚDECTVÍM evangeliu).

Jsme zde poslušni Ježíšova příkazu: „To čiňte na mou památku" (Lk 22,19)

Smyslem této části našeho poslání je:
  • členům farní obce umožnit SLAVIT DAR KRISTOVA ŽIVOTA v eucharistii a při dalších formách bohoslužby a společné modlitby jakožto zdroje a vrcholu veškerého života a služby farnosti;
  • všem lidem přicházejícím na naše bohoslužby a do našich kostelů nabízet pomoc při znovuodkrývání schopnosti otevřenosti vůči tajemství a slavení života.
V životě farnosti se tato část poslání realizuje především skrze:
  • slavení bohoslužeb (nedělní eucharistie, další mše, adorace, společné modlitby apod.)
  • slavení svátostí (svátosti iniciační, svátosti uzdravení, svátosti ke službě společenství)
Vnitřním předpokladem plodného SLAVENÍ je pak především SPOLEČENSTVÍ farní obce.