Farní den

dne 28. června 2012 se na faře uskutečnil již tradiční farní den na konci školního roku. Tentokráte byla hojná účast a všem, kteří toto setkání připravovali patří veliký dík.

Za fotogalerii také děkuji PhDr. Josefu Krámovi