Rybičky

Časopis pro děti ve farnosti. Postupně zde budeme dodávat čísla ve formátu v PDF ke stažení.

Již více než 6 let se redakčně zabývá časopisem jedna nejmenovaná studentka. Jelikož by asi nesouhlasila s uveřejněním svého jména, necháme toto místo prázdné... Přesto bych rád poděkoval těm, kteří se na přípravě tohot dětského časopisu pravidelně a dlouhá léte podílejí.

Zatímco farní časopis Ichthys, který s velkou pravděpodobností skončil, vystřídal za 5 let své existence několik šéfredaktorů, časopis nenaplnil své poslání a nestal tím, co by sjednocovalo farnost. Proto taky nakonec dospěl ke své zatím poslední cestě. Zda bude někdy znovu obnoven bude záviset na ochotě lidí a především na vůli Otce. I zde bych velice rád poděkoval všem, kteří se s obětovostí starali o náplň a obsah časopisu.

Rybičky mají specifický záměr - mají být radostí i zamyšlením pro Vaše nejmenší. Nakonec děti jsou jistou stupnicí smyslu existence dětského farního časopisu. Pokud ony nebudou mít zájem, projekt skončí.