Věrouka v kostce

Katolická (?) věrouka na křížových cestách po našich kostelích a kaplích. Co slyšíme nejčastěji:
Pán Ježíš Kristus nás svou smrtí vykoupil ze spárů ďábla

  • svým křížem nám otevřel nebe
  • zemřel, aby nám Bůh mohl dát svou milost
  • vzal za nás na sebe Boží trest
  • smazal svou smrtí naše viny
  • dal svůj život místo nás, kteří jsme zasluhovali smrt
  • svou krví nás smířil s Bohem
  • smrtí uspokojil Boží spravedlnost
  • byl kvůli mým hříchům přibit na kříž – my jsme všichni před Bohem zatraceni a za-sluhujeme jen peklo, ale díky kříži jsme ospravedlněni – atd. atd.

Do toho všeho se mísí věty o Boží lásce. – Jak z toho ven? Patříme opravdu všichni na doživotí do věznice na Mírově, nebo máme chodit s černými brýlemi jako mafiáni? Chci pomoci zmateným věřícím zjednodušením naší zdravé věrouky.

Papež Jan Pavel II. pochválil za svého života zvláště 3 následovníky Krista: Mahátma Gándhí dal Indům svobodu mírovou cestou a byl zabit jedním z nich. M. L. King dal černo-chům rovnoprávnost a byl zabit jedním z nich. Charles de Foucauld přinesl kulturu Tuare-gům a byl zabit jedním z nich. Dobro dané lidem je všechny stálo život. Náš Pán Ježíš Kris-tus přinesl lidem Obraz Boží a poselství o věčném vyvolení – víc nikdo nemůže nabídnout světu – a stálo ho to život. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo pro své přátele dává ži-vot“ – v této větě je vše potřebné k lásce ukryto; je jednoduchá a Obraz Otce tam nemá stínu ale naopak: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna…“ Velikonoce potvrzují pokra-čování úžasu nad Kristem až do nekonečna.

Diskusní téma: Věrouka v kostce

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek