Kázus pro moralisty

 

     Přiběhne deset jeptišek k rybníku, shodí hábity a skočí do vody. Pak se zabalí do osušky, hodí na sebe zas hábit a odfrčí. Je to mravní zkáza kláštera, pohoršení pro okolí, nebo apoštolát: hleďte, jsme normální zdravé ženské???

Diskusní téma: Kázus pro moralisty

Datum: 03.01.2012

Vložil: obyčejná hříšnice

Titulek: Nemravnosti

U tohoto nevím. Pokud je nikdo z druhých lidí neviděl, tak snad by to prošlo. Ale u článku Poslední zvonění jde už o nemravnosti (jenomže tam nemám možnost k tomu napsat příspěvek).

Přizpůsobovat se ostatním lidem v nemravném oblečení - na to platí Pavlovo: "Nepřizpůsobujte se tomuto světu!"
Pán Ježíš i apoštolové, i Panna Maria, chodili vždy a chodí i dnes ve dlouhých řízách, protože jenom ty jsou slušné a nestrhávají druhé do sexuálnlích hříchů.
Obleky s kravatou, kraťasy, trička s krátkým rukávem nebo bez rukávů, rozhalenky a kalhoty vůbec jsou sexuální dráždidla - zdůrazňují každému na první pohled partie těla, které mají zůstat skryté. A "nahé tělo bude hořet", říká P. Pio.
Apoštol Pavel říká: "Neslušné (údy) tím slušněji zahalujeme." Ale v takovémto oblečení, které jsem popsala výše, je naopak lidé odhalují, ty neslušné údy. Slušně zahalené jsou jenom v té dlouhé říze.
Při mši svaté mají být kněz i ministranti oblečení slušně, aby nestrhávali druhé do nemravných hříchů svým nemravným oblečením. Jinak ta mše není svatá, ani přijímání není svaté. Když se dívám na oltář a snažím se soustředit na Pána Ježíše v rukou kněze a potom chci Pána Ježíše přijmout ve svatém přijímání, tak nemám místo Něho vidět rozkrok a punt a každou půlku zadku zvlášť proměňujícího a podávajícího, případně toho, kdo mu přisluhuje a drží patenu. Když klečím (a při svatém přijímání je správné jedině klečení, abych vůbec byla schopna rozlišit, že jde o Tělo a Krev Pána a ne o obyčejný kousek chleba, rohlíku, nebo zmrzlinu), tak mám ten rozkrok a punt druhého přímo v rovině očí a pusy - těsně před nimi. A tohle polykat zároveň s Pánem Ježíšem - z toho je mi tak na zvracení. A hodit šavlu s Pánem Ježíšem v Eucharistii - to byste se asi divili, že? Vůbec vás nenapadá, co to dělá s ženami, když muž jim strčí svůj odhalený punt a rozkrok těsně před oči a před pusu, nebo je vám to jedno? Potom jste vinni jejich nečistými hříchy. "Kdo se dívá na druhého se žádostivostí, už s ním zcizoložil sve svém srdci", říká Pán Ježíš. A nic jiného, než sexuální žádostivosti, toto nevzbuzuje..
Styďte se a oblékejte se slušně, abyste nestrhávali druhé do sexuálních hříchů.

Přidat nový příspěvek