Divná věc je obřezání…

Listuji v novém kalendáři 2010. Zaujme mne hned 1. leden. Nový rok, oktáv Vánoc, Slavnost Matky Boží, den obnovy českého státu, světový den modliteb za mír. Není to mnoho pro jeden jediný den? – Každý si může vybrat, i ten nevěřící. Je to přece den důležitý, začátek občanského roku v polovině světa. Za mého dětství byly v kalendáři na nový rok jen dva tituly: Nový rok – Obřezání Páně. A to v každém kalendáři! Tak se to psávalo po staletí. Až později jsem zvěděl něco o tomto podivném tisíciletém obřadu starověku a Židů zvláště. U nich to byl úkon spojený s mesiánským očekáváním. Při obřízce dostalo Dítě jméno „Jehošuah“: Bůh osvobozuje. To je dobré poselství do nového roku! Vždyť je toho tolik, co nás poutá, svazuje, znásilňuje, vleče – kam? „Napišme toto jméno na bránu nového roku, jméno, v němž je naše pomoc, jméno, jenž znamená „Bůh osvobozuje!“ (Rahner).
Proto mne těší, že v kalendáři Tovaryšstva Ježíšova tímto jménem začíná nový rok. Osmého dne, říká evangelium, bylo dítě obřezáno a dostalo jméno Ježíš. Tak to bylo uloženo jeho Matce při Zvěstování. Ona s tím jménem v srdci chodila 9 měsíců a byla první, kterou toto jméno hřálo a osvobozovalo od tíže jejího poslání. Tušila velkolepý počátek, jímž všechno začíná, cíl, do něhož vše ústí, a přítomnost, která všechno nese. (Claudel). Stačí, aby na počátku stálo v kalendáři jen toto Jméno, a člověk půjde celým rokem v osvobození.
 

Diskusní téma: Divná věc je obřezání…

Datum: 03.01.2012

Vložil: Hana

Titulek: "Trident" pod párou

Dovolila bych si nesouhlasit se závěrem článku "Trident" pod párou - nemůžu napsat příspěvek přímo tam.

Patřím k těm, kterým chybí při mši svaté prostor k soustředění se na Pána, Který se zde obětuje nekrvavým způsobem znovu, jako tenkrát na Golgotě, a k úctě k Němu. Ti modernisté totiž vše jen zlehčují, ze mše svaté dělají jakousi oslavu, pořád jen chtějí něco slavit, radovat se, veselit se, bez úcty a bez vztahu k Pánu Ježíši. A když pak ještě přijímají na ruku a lhostejně střásají drobečky Pána Ježíše v Eucharistii, které jim ulpěly na dlani a prstech, otírají je o své oblečení a o všechno možné, včetně kabelek, tašek, hůlek a co všechno v nich nosí, tak mě to bodá do srdce jako nůž nebo meč, když to vidím. A pro Pána Ježíše je to horší, než bičování.

Když jsem se před časem ptala po mši svaté jednoho malého chlapce, kterého jsem viděla přijímat na ruku, jestli si při tom svatém přijímání uvědomuje, že přijímá živého Pána Ježíše, upřímně mi odpověděl: "Nevím".
A ti staroušci s stařenky, které jsem viděla kolikrát taky tak přijímat, ruky se jim klepaly, hůlku či kabelku či obojí si pověsili přes ruku, aby měli dlaně volné, a pak zase tu hůlku a kabelku vzali do těch rukou s drobečky Pána Ježíše - ti jsou na tom asi ještě hůř..

Podobně i nucení k přijímání ve stoje. Vozíčkáře a ležáky nikdo nenutí přijímat ve stoje. Ale ty, kteří jsou schopní dojít po svých k podávajícímu, už někteří kněží nutili a možná ještě nutí přijímat ve stoje. I když je tím vedou k tomu, aby přijímali Pána Ježíše bez víry a bez rozlišení, že jde o Tělo a Krev Páně.
"Kdo jí a pije a nerozlišuje, že jde o Tělo a Krev Páně, jí a pije k svému odsouzení", říká apoštol Pavel (tak nějak)..
Vinu za jejich hříchy v tomto a kvůli tomu nesou kněží, kteří je přinutili nebo přesvědčili, aby takto přijímali.
Na kněžích je odpovědnost za lidi, kteří jim věří. A za to, když kvůli nim přijdou do pekla.

Veškeré modernismy ve mši svaté jsou od Zednářů, Satanistů, Iluminátů a jak se ještě všichni nazývají (můžete si o nich přečíst na netu, mají tam dost svých vlastních stránek a jsou tam i svědectví těch, kteří mezi nimi byli - Google vám je najde). Mají za cíl rozvrátit Církev zevnitř a zničit ji. Odvést všechny od Boha k Satanovi. A u mnohých se jim to již za ty roky působení podařilo.
Potom se nedivte, když budete mít kostely prázdné. Vlastní vinou..

Církev a Mše svatá není jako parní lokomotiva.
Mši svatou ustanovil Pán Ježíš. On tu Svoji první při poslední večeři konal s plnou soustředěností, pokorou, úctou, láskou k Otci i k lidem a řekl:
"TO KONEJTE na Mou památku."
Nedělal žádnou bujnou oslavu, světskou slavnost, hospodskou hostinu.
Konal NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ.
Pokud konáte něco jiného, neplníte už Jeho příkaz, ale sloužíte Satanovi a ničíte naše duše. Pozor.

Pokud praktikujete modernismy, jedete PLNOU PAROU DO PEKLA... :´(((

Prosím přestaňte s tím a vraťte zpět to, co bylo od začátku dobré a správné. Nejde jen o latinu, klidně to může být přeloženo do češtiny, ale správně a přesně (ne falešně od Zednářů katolické církve). Jinak bych raději latinu, i když všechna latinská slova neznám.
Aby šlo o Nejsvětější Oběť Pána Ježíše, která mi bude pomáhat v boji proti útokům ďáblů na všech frontách.

A sloužit Mši svatou čelem k Pánu Ježiši v Eucharistii ve svatostánku by mělo být taky samozřejmostí. Kněz nás má směrovat k Bohu a ne sám k sobě. K tomu, abychom se při Mši svaté soustředili na Pána Ježíše a ne, abychom se soustředili na kněze, který je hříšníkem nakloněným ke zlému stejně, jako my ostatní.
Kněžské svěcení samo ho těch zlých náklonností nezbavuje.

Zkuste si znovu poslechnout slova, která dnes říká biskup jáhnům, které světí na kněze (nebo je aspoň říkal před několika lety, když jsem je v katedrále při svěcení kněží slyšela), CO mají konat. A zkuste se nad tím zamyslet. Na konci jsou, myslím, slova:
"A jako Kristus Ukřižovaný sám se staň obětí."
Kdyby se všichni kněží tímto řídili, nikdy by žádné satanské modernismy nepřijali a nepraktikovali..

"Bůh si nepřeje smrti hříšníka, ale aby se hříšník polepšil a byl živ"...

Datum: 07.06.2018

Vložil: Albertvidge

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate gland is a vital section of a male's reproductive :. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate related is located just before the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always very uncomfortable and inconvenient to the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also called prostatitis, is the most common prostate-related symptom in men younger than 55 yrs . old. Infections in the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of all types of prostate infection. It is brought on by bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition of a particular defect in the gland and also the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be brought on by trauma towards the urinary tract or by infections from other areas of the body. A patient can experience testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal in the prostate defect accompanied by making use antibiotics and NSAIDs to take care of the soreness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not to ascertain the cause of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other think that intensive exercise and lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective meals are important. These are some with the actions to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for general health and this will also maintain your urinary track clean.

2. Some studies advise that several ejaculations weekly will help to prevent cancer of prostate.

3. Eat red meat without excess. It has been shown that consuming more than four meals of beef weekly will raise the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most significant measure to look at to be sure a normal prostate is always to choose regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you ought to choose prostate examination at least one time annually.

Datum: 03.01.2012

Vložil: Oldřich

Titulek: Cirkumcise

Který den po narození byl u Židů dnem obřezání chlapečků? dík

Datum: 03.01.2012

Vložil: Hana

Titulek: Re: Cirkumcise

Osmý den po narození měl být každý z nich obřezán.

Datum: 02.01.2012

Vložil: Hana

Titulek: Obřezání Páně

Děkuju moc za tento článek!! Pán Vám odplať. Kopíruju si ho do svého deníčku a na svoje stránky. Souhlasíte? Já se narodila až později a to už byl v kalendáři jen Nový rok (za komoušů). O svátku Obřezání Páně jsem se dověděla až hodně dlouho později - v dospělosti, protože vychovávaná jsem byla bez víry a bez Boha.. Jsem vděčná za všechna svědectví pamětníků lepších časů, i lepší doby v Církvi..
Shalom!!

Přidat nový příspěvek