Co umí víra

 

     Ředitel kriminologického výzkumného ústavu Dolního Saska dr. Christian Pfeiffer zveřejnil výsledky bádání mezi 45.000 věřícími mladíky od 14 do 16 let, týkající se agresivity a zločinnosti vůbec. U věřících mladých muslimů bylo zjištěno, že čím víc jsou oddáni islámu, tím více jsou agresivní a tedy nebezpeční. U hochů katolických a evangelických je tomu naopak: čím více jsou věřící, tím slabší je u nich tendence ke zločinnosti. Týká se to i migrantů z Polska a bývalých zemí SSSR. I tam je zřetelná stejná tendence snížení agresivity díky křesťanské víře.

     Sám islám by nemusel být tak silnou příčinou, kdyby nebylo fanatických imámů, kteří přicházejí do Německa bez jakýchkoliv znalostí zdejšího jazyka, kultury a náboženství. Tito brání inkulturaci a rozněcují nízké pudy a vášně u mladých muslimů.