Ten pohled!

 

     Četl jsem, jak světový tisk hodnotí výsledek synody o rodině v Římě. (CIG 44). Ale jak ji hodnotí papež? Stačí se jen podívat do jeho tváře, zkřivené hněvem. Ani nemusíme číst, co řekl v promluvě na závěr synody:

     „Obnažila tvrdá a uzavřená srdce, která se tradičně skrývají za církevním učením a bohulibými záměry… Zkušenost synody nám umožnila lépe poznat, že skutečnými obhájci učení nejsou ti, kdo se ho drží do poslední litery, nýbrž ti, kdo se drží jeho ducha. Nejde totiž o ideje, nýbrž o lidi. A nejde o formulky, nýbrž o dostupnost Boží lásky a odpuštění. Církev není pro svaté, nýbrž pro ubohé hříšníky.“