NEK (2)

     Lidský život je tuze složitý: výchova, vzdělávání, manželství, děti, rodina, majetek, zaměstnání, střecha nad hlavou, jídlo a pití, zdraví, politika, kariéra, strach, nemoci, nenávist, křivda, smrt…

     Ale vrchol života je tuze jednoduchý: radost! Radost z partnera, z dětí, z rodiny. Stačí jen dvě věci: ruce a rty. Ruce k pohlazení, rty k políbení – mluva srdce.

     Křesťanský život je tuze složitý: katechismus, morálka, svědomí, charita, církev, kostel, papež, biskup, farář, jáhen, klášter, hospic, Bible, tisk, Proglas, Noe, poutě, kongresy, synody, sněmy, tituly…

     Ale vrchol křesťanství je tuze jednoduchý: radost z Boha! Stačí jen dvě věci: Chléb Života a Kalich Vína – mluva Srdce Ježíšova.

 

     P.S. Dne 25.3.2015 přeložil hudebník J. K. v Janských Lázních do češtiny řecké slovo: „Eucharistia“: DOTEK JEŽÍŠE.