In memoriam Jiří Šindler

     Zemřel Jiří Šindler, akademický malíř a grafik, ve věku 93 let. Umělec a katolický křesťan. Čekal jsem v našem tisku nekrolog; asi jsem nenašel. Parte je radostné: jeho pevnou rukou vytvořený dřevoryt dává vyniknout bílému kříži. Když měl Jiří sedmdesát, napsala o něm paní Gabrielová: „Umělec vytříbeného citu“. Měl rád ruská a židovská témata. Jeho kaligrafie visí v mnohých bytech. Typy jeho písmen užívají v Rusku i v Izraeli, glagolice přitahuje pozornost na mnoha výstavách. Ale já chci psát o jeho víře. Denně se modlil breviář, každou neděli byl viděn u sv. Tomáše v Brně se svou rodinou, a u Večeře Pána. Tak po celou dobu padesátých let i za normalizace. Snad jediný učitel v té době! Svým žákům na výtvarné škole dával příklad; byl se svou nepřehlédnutelnou postavou a krásou tváře navíc člověkem ryze duchovním. – Tělo odpočívá nyní a navěky v hrobě rodičů v rodné Poličce, on oslavuje svého Pána spolu s přáteli Floriány, Reynky, Vokolky, Adrienou Šimotovou mnoha dalšími.