Mariánským poutníkům

     Dřívější barokní náplň poutí by se mohla změnit na postmoderní. Nakladatelství Refugium vydalo brožurku „Akafist“, nejslavnější mariánský hymnus Církve, o tisíc let starší  než Loretánské litanie. Bude vám sloužit do smrti ke kontemplativní modlitbě a neuvěřitelně umocní váš vztah k Ježíšově Matce. Kdo z vás je na teologické úrovni, může ještě přidat dílko „Maria, mateřská tvář Boha“. Dovíte se, že Bůh není ani muž, ani žena, ani běloch, ani tyran, ani dobrák, ani křesťan, ani katolík. Že je v Něm prvek otcovský (jak známo), ale převyšuje ten mateřský (jak známo není). Duch svatý je totiž ženský prvek v Trojici, kterou On završuje. Proto ta blízkost Ducha vůči Marii. Jen Otec a Maria mohou říci Ježíši: „Můj Synu“! Tyto termíny jsou samozřejmě analogické; jak jinak!

     Maria je první křesťanka. Je také první konvertitka, a to ze židovství. Ona tím naplnila, co její Syn žádal: „Buďte jinačí! Změnte se!“ Nebylo to pro ni snadné. Ona své dítě jistě neadorovala. Musela přejít od konkrétního Ježíšova lidství k jeho Božství. Byl to pro ni nadlidský výkon. Dlouho netušila, že je Matkou Boží. – Neporodila Krista pro sebe, ale pro nás.

     Tajemství víry se věřícím léta odhaluje. Použijte tedy mé rady: ať se vaše víra umocní! Ať jsou vaše poutě na úrovni! Ať se promění tak, jako poutní místo Neratov, poutní místo mladých. Vždyť křesťanství dnes dospívá!