Je to na nás    

     Během duchovních cvičení prosil v přímluvách jeden věrný katolík: „Obrať všechny zednáře, komunisty, odpadlíky a liberály k víře v Pána Ježíše – prosíme Tě, vyslyš nás!“ Dojala mne ta naléhavost hlasu tohoto muže. Bylo to podobné fatimské prosbě: uveď do nebe všechny duše… Můžeme k tomu přispět víc než jen modlitbou? Navrhnu jak…

     Rád se modlím v růženci: který byl pokřtěn v Jordáně. Jan Křtitel ke své hrůze vidí mezi cháskou „plemena zmijí“ Ježíše! Vždyť podle Křtitele má Kristus (=Mesiáš) pročistit mlat a plevy spálit ohněm neuhasitelným! Přiložit sekeru ke kořenům špatného stromu! A teď vidí Ježíše uprostřed té chátry! Je to opravdu Kristus (=Mesiáš)? ptá se ještě krátce před svou smrtí. Ano, je to Kristus = Osvoboditel, hebrejsky Jehošuah, česky Ježíš. I dnes je přítomen nejen mezi zednáři, komunisty a liberály, ale i mezi všelikou lidskou cháskou. Čeká tam na impuls, který může přinést nějaká událost jejich života, nebo impuls někoho z nás. Sám jsem se už setkal s takovými lidmi. Jedinou účinnou „municí“ na ně byl zájem o ně… Díky totalitám se tito „bezbožníci“ setkali mnohdy s křesťany ve věznicích, vojenských útvarech PTP, či na pracovištích. Bůh to dopustil a nebylo to zbytečně. Ježíš přišel zachránit i to, co už zahynulo! I dnes se setkávám na sídlišti, kde bydlím, s těmito „bezbožníky“. Jsou jich tu tisíce. Papež nás posílá: oblečte rifle, běže k nim a nebojte se, že se zašpiníte!

     Díky, milý „pápo“ Františku, že to sám děláš, že jsi Kristus mezi námi! Ať na to myslíme nejen v týdnu novény za jednotu ve víře, ale každý den. Ježíš mezi cháskou lidskou, a my s ním…