Jak pravil Hamlet...

     Co se to děje na východní Ukrajině? Křesťané proti křesťanům! Co se to děje na Blízkém východě? Sunnité proti šiitům, na Dálném zase buddhisté proti moslemům – a všichni proti křesťanům… Násilně skončila tisíciletá komunita katolických křesťanů v okolí Mosulu pod náporem islámských fanatiků, navždy končí úctyhodné ostrůvky křesťanů v Sýrii, Egyptě, v Palestině… Křesťané jsou dnes nejpostiženější entitou nejen na Blízkém východě. Při zprávách z Gazy se nám vybaví léta tvrdého bojování Palestinců s Izraelem, nyní vystupňovaném Hamásem. „Vymknutá z kloubů doba šílí“ – by mohl opakovat Shakespeare. Politici se namáhají umenšit tu hrůzu vyjednáváním, a když ani náboženství nejsou schopna (pro svou vzájemnou nesmiřitelnost) pomoci, ujímá se toho umění. Ve městě Ram-Alláh, v centru nepokojů, soustředili hudebníci a dirigenti děti a učí je – uprostřed zabíjení a nenávisti – hrát a zpívat. „Friends school“ – školy radosti. Zaznívá tam Mozart i Beethoven, mladí zkoušejí Wagnera, židovské děti nic netušíce opěvují (latinsky) Ježíše, malí moslemští Arabové zpívají biblické žalmy…

     Jsme rádi, že v našich „Liduškách“ hrají a zpívají děti věřící i nevěřící pospolu; že lidé věřící i nevěřící slyší z rozhlasu líbeznou hudbu z období „Temna“. Politici se namáhají, náboženství je bezmocné, umění to „umí“: vnášet pokoj a radost. I za to Bohu díky!