Změňte se! Buďte jinačí!

     Tohle jsou věty z evangelia. A jaká má být nová evangelizace? No naplnit toto Ježíšovo přání: změnit se. My jsme se totiž po celá staletí neměnili. Navíc, tento základ jsme zanesli nánosy vnějškovostí: tituly, pompézností, rozdělením Božího lidu na klérus a „laiky“, šatičkami, nadřazeností a arogancí. To nemluvím nic o donášení, tajnůstkaření, diplomacii a pletichách. Hodně toho stejně už prosáklo do lidu. Je třeba oživit a odhalit sílu evangelia pro dnešní hledající svět.

     Leč nejhlubší, vnitřní základ nové evangelizace je radikální revize západního „starozákonního“ učení o vykoupení, o prvotním hříchu s jeho nepochopitelnými následky (Schalück OFM). Usmiřování „uraženého“ Boha Kristovou krví. Jediný důvod, proč se stal Bůh člověkem?! Smutný to důvod… A nepravdivý. Bohužel však ne lehce vykořenitelný. V naší teologii, spiritualitě a liturgii nepřevládla téze Dunse Scota OFM, opírající se především o list Efeským (1,3-10) a Koloským (1,15 seq.) Kristus přišel, aby žil náš život, představil na sobě Boha-Otce, oslavil a završil lidstvo – i když za to zaplatil svým vlastním životem. Přišel by, i kdyby lidstvo nezhřešilo. To jsou důvody radostné, pozitivní a pochopitelné. Jednoduchá cesta v dnešní džungli pomatených mozků. Bez tohoto, bez této změny, je řečnění o nové evangelizaci mlácení slámy. Katolíci, přemýšlejte!