Občasné variace modliteb

 

     Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás naše láska k němu přivede ke slávě vzkříšení.

    

     Bože, zmrtvýchvstáním svého Syna…jsi naplnil svět radostí; dej, ať spolu s jeho Matkou Pannou Marií dosáhneme radostí života věčného.

 

     Vyznávám se vševědoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží Pannu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha nestyděli.