CUR DEUS HOMO

     Česky: proč se stal Bůh člověkem. Katechismus, ať je z roku 1556 nebo 2012, to řeší jednou větou. Jsou o tom i tlusté knihy. Ale stačí pár vět, aby měl člověk látku k úvaze na celý život. Dovídá se, že Bůh má zájem představit se člověku přes všechny překážky dané omezeným lidským poznáním. Všemohoucnost lásky to dokáže: Bůh vyjde naproti. Díky Kristu – člověku můžeme pochopit něco z Nepochopitelného. Přiblížit se Vzdálenému. Otevřela se intimita – soukromí Trojice. Jsme vybídnuti k přátelství s Nejvyšším. Napravujeme mylné či falešné obrazy Boha. Na Kristu vidíme, jak máme žít. On je naším mluvčím u Otce. Nemusíme mít komplex méněcennosti, že jsme pouzí hříšníci. Mnoho vět Ježíšových nás ubezpečuje o promíjení našich dluhů. Poznáváme hodnotu všeho stvoření. Bůh si nás váží, touží po nás! Uklidňuje nás před strachem ze smrti. Uneseme tak i těžké životní zkoušky. Můžeme se těšit na setkání s Ním: jsme nesmrtelní! Do té doby se máme naučit radostnému sebe-darování – lásce k bližnímu. Pomoc Kristova je stále po ruce a náš život zkvalitňuje, zdokonaluje, umocňuje. Jsme vyvoleni, jsme povýšeni, jsme více lidmi, jsme bratři a sestry Syna Božího. Církev nás seskupuje kolem eucharistického Stolu; Matka Ježíšova nás učí víře i důvěře. Jsme varováni před absolutní tragikou, před věčnou záhubou, před peklem. Poznáváme smysl lidských dějin. Jsme udiveni, že i Bůh má svůj Advent: má touhu po nás, těší se na  nás. Proto se Slovo stalo člověkem – i přes tragiku Kalvárie = důkazu, jak to Bůh myslí vážně.

     Možná přijde čas, kdy otázka z nadpisu bude v katechismu rozvedena ještě více a pochopitelněji pro další generace lidí, dychtivých odpovědi, k čemu jsme tady…