Bludička je taky světlo

 

     Nebývá zvykem číst včerejší noviny. Ale já přece sáhl v kostele po měsíc starém čísle „Světla“ z 9.1. Co vše jsem se dověděl! V pekle jsou býci, osli, lvi, hadi, bazilišci, koně, zmije. A taky Jidáš, preláti, církevní hodnostáři, zasvěcené osoby (str. 4). Jakoby vystřižené z barokních (i husitských) kázání. Jen tam ještě chyběly ilustrace Hieronyma Bosche. Dovídám se dále, že peklo vypukne i na zemi: „Objeví se démoni ve strašných podobách. Země se změní v obrovský hřbitov…Tři čtvrtiny lidského rodu zahynou…Musím nechat dopadnout trest na celý svět…Je to dílo mé lásky“ – SIC!!! Slabá útěcha, že to všechno skončí slavnou korunovací „bílého Krále“, dokonce opět z rodu Bourbonů, který vyjde ze „Svatého Srdce“ Kristova, aby přinesl mír (str. 9). A hříšníci? Ti jsou u Krista v nemilosti (str. 13). Není to naopak? Viz Matouš 9,11-13 a Lukáš 15.

     Člověku je z této tiskoviny smutno. Mně knězi dvojnásob: krátce po své nedělní mši se dovídám, že mše byla vytvořena učedníky, kteří nejsou podle evangelia; pod vlivem nepřítele si dali mnoho práce, aby vytvořili mši, která bude obsahovat slova, „jež mé oči nesnášejí“, říká tam Ježíš (str. 8). Pan redaktor k tomu: „Svévole, jaké jsme svědky v liturgii, tomu nasvědčuje. Pokoncilní změny a reformy…“ – jak jsme se z nich tehdy radovali! „Reformní kroky…ovlivňovali…přizvaní protestanští  poradci…“ (str. 13) – holá lež. V letech 1968 -69 nás 10 českých jezuitů takřka denně poslouchalo prof. J. A. Jungmanna v Innsbrucku, odpovědného za liturgickou reformu samému papeži. Byl to muž svatého života, bývalý rektor Innsbrucké univerzity.

     Jedno nutno panu redaktorovi Dr. Štulovi přiznat: patří do Guinessovy knihy rekordů. TÝDNĚ, úplně SÁM v 81 letech, dokáže vyprodukovat 16 stran svého soukromého časopisu. J. Vlček, 91letý, tam pouze figuruje. Již 18 let nese zodpovědnost –lš- za úroveň čtenářů tohoto snad nejčtenějšího časopisu katolíků. Úzkost a strach v duších jeho čtenářů nepotlačí ani útěšné slovo Kristovo v evangeliu. Mám s tím dlouholeté zkušenosti.