P. Jan Rybář, SJ

 

P. Jan Rybář, S.J. se narodil r. 1931 v Brně. R. 1949 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Padesátá léta prožil v internaci, u PTP a jako dělník. 2 roky strávil ve Valdicích, r. 1962 je vysvěcen na kněze. Od r. 1990 do r. 2004 byl děkanem v Rychnově nad Kněžnou.
P. Jan Rybář SJ byl za minulého režimu vězněn, po propuštění žil ve středisku Marianum v městečku Janské Lázně, kde vypomáhal v duchovní správě.

Dnes působí ve farnosti Horní Staré Město u Trutnova a často dává exercicie. Pravidelně se účastnil "Akademických týdnů" v Novém Městě nad Metují. Je autorem knihy fejetonů "Musíš výš" a knihy "Kam jdeme?".

 

Pořad "Neznámí hrdinové", který byl vysílán na ČT2 v neděli 15. října 2012 a byl věnován právě osobě P. Jana Rybáře je ke stažení zde:

Pořad Neznámí hrdinové ke stažení

 

Popis pořadu ze stránek ČT2:

Katolický kněz Jan Rybář se narodil 16. července 1931 v dělnické rodině v Brně. Po studiu na biskupském gymnáziu se rozhodl pro kněžské povolání a v roce 1949 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Poté, co došlo v dubnu 1950 k násilné likvidaci klášterů a mužských řeholních řádů v rámci tzv. Akce K, byl novic Jan Rybář spolu s dalšími novici internován a poslán do tzv. přeškolovacího tábora. Mladí řeholníci ve většině případů odmítli vystoupit z řádu nebo vstoupit do generálního semináře ovládaného režimem. Proto byli přesunuti na stavbu přehrady Klíčava. Nakonec byl Jan Rybář odveden k oddílům PTP. Po vojně v roce 1954 se znovu začal věnovat "nezákonným" náboženským aktivitám. V roce 1960 byl zatčen a odsouzen na dva roky za maření státního dohledu nad církvemi. V roce 1962 byl Jan Rybář ve věznici ve Valdicích tajně vysvěcen na kněze biskupem Karlem Otčenáškem a téhož roku byl propuštěn na amnestii. Následně žil ve středisku Marianeum v Janských Lázních, kde vypomáhal v duchovní správě. V době Pražské jara dostudoval na filozofické fakultě v Innsbrucku a šel pracovat do hradecké diecéze - nejdříve působil v Hradci Králové, v roce 1969 byl poslán na Trutnovsko. I během normalizace byl Rybář pod nepřetržitým dohledem StB. Od roku 1990 až do roku 2004 působil v Rychnově nad Kněžnou a okolí. Před několika lety odešel do důchodu a dnes žije v Trutnově.

 

Pokud nevíte, v čem přehrát tento soubor, doporučuji program KMPlayer 3.3který zvládá v podstatě všechny formáty.